Snellmanin toiminta koronatilanteessa

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia koskettaa meitä kaikkia. Suomessa vallitsevat poikkeukselliset olosuhteet, joiden vaikutukset näkyvät yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla, yritykset mukaan lukien.

Me Snellman-konsernissa seuraamme koronavirustilannetta ja sen kehittymistä päivittäin.
Olemme jo helmikuun lopulla perustaneet konserniin tätä varten erityisen koronavalmiusryhmän.
Lisäksi eri yksikkömme seuraavat tilannetta omissa johtoryhmissään ja muokkaavat operatiivista toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla.

Haemme ajankohtaista tietoa luotettavista lähteistä, kuten THL:n ja Valtioneuvoston tiedotteista sekä verkkosivuilta, ja viestimme tilanteesta säännöllisesti. Noudatamme viranomaisten ohjeistusta kaikissa asiaan liittyvissä tilanteissa.

Snellman panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan
Olemme jakaneet henkilöstöllemme koronavirusohjeistuksen ja pidämme heitä ajan tasalla tilanteen kehittymisestä. Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaiset matkustusrajoitukset ovat meillä käytössä, sekä ulkomaan osalta että kotimaassa sijaitsevien toimipisteidemme välillä. Vierailut meille ja meidän vierailumme muualle on lopetettu, poikkeukset ainoastaan konsernijohtajan luvalla. Lähikontaktien määrän minimoimiseksi olemme mahdollistaneet työntekijöillemme etätyön tekemisen, silloin kun työtehtävät ja tilanne sen sallivat.

Elintarvikealan yrityksenä hyvä hygienia on meillä normaali olotila. Nyt koko Snellman-konsernin henkilöstöä on ohjeistettu hyvän ja vieläkin tarkemman käsihygienian osalta. Olemme myös tehostaneet siivousta mm. pintojen osalta ja tehneet muutoksia henkilöstöruokaloiden toimintaan. Sairaustapauksia varten meillä on käytössä ns. oma ilmoitus, eli työntekijä voi ilmoittaa esimiehelle sairastumisestaan, ilman lääkärikäyntiä.

Toimintasuunnitelma, yrityksen johtaminen
Jos massiivinen sairastuminen yrityksessä tapahtuisi, silloin yrityksen ohjaus tapahtuu etänä.
Meillä on käytössä toimivat etäyhteydet – mm. skype- ja videopalaverit – joiden ansiosta sairastuneet tai epäilyksenalaiset voivat olla kotona ja ohjata toimintaa sieltä käsin, mahdollisuuksien ja kuntonsa mukaisesti. Kaikille avainhenkilöille on määritelty varahenkilö, näin pyrimme varmistamaan toiminnan jatkumisen keskeytyksettä.

Tuotanto
Mikäli koronavirus leviäisi entisestään ja sairastuttaisi suuria määriä esim. tuotannon työntekijöitä, onnistuisi tuotannon pyörittäminen myös vähemmällä henkilöstöllä. Tuotteita saadaan markkinoille, vaikka suuri osa henkilöstöstä sairastuisi. Meillä on tarvittaessa saatavissa tuotantoon varahenkilöitä ja tilapäisiä työntekijöitä.

Snellman elintarvikeyrityksenä on osa Suomen huoltovarmuusketjua, joten koko Snellman-konsernin henkilöstö kuuluu yhteiskunnan toimivuuden kannalta tähän kriittiseen alaan. Näiden työntekijöiden työssäkäyntimahdollisuuksia pyritään varmistamaan nyt myös yhteiskunnan ja valtiovallan taholta.
Pienten lasten ollessa lähiopetuksessa koulussa tai päiväkodissa, pystyvät vanhemmat käymään töissä – tämäkin turvaa meillä tuotannon toiminnan jatkuvuutta.

Tuotteet
Jos tilanne kriisiytyisi entisestään, meillä on varauduttu siihenkin: supistaisimme tuotevalikoimaa ja priorisoisimme volyymituotteiden valmistusta. Pienempien tuotteiden ja erikoistuotteiden valmistus pudotettaisiin tilapäisesti pois tuotannosta.

Olemme myös kartoittaneet omien yhteistyökumppaniemme varautumissuunnitelmia koronaviruksen leviämisen varalta.

Mikäli sinulla on kysyttävää toiminnastamme koronavirusepidemian aikana, otathan meihin yhteyttä.

Erkki Järvinen, konsernijohtaja