Snellmans verksamhet i coronasituationen

Den globala Corona-pandemin berör oss alla. I Finland råder nu exceptionella förhållanden som påverkar alla delar av vårt samhälle, inkluderande samtliga företag.

På Snellman-koncernen följer vi med Corona-situationen och dess utveckling på daglig basis.
Redan i slutet av februari samlade vi en beredskapsgrupp med detta i åtanke. Dessutom har alla våra enheters ledningsgrupper koll på läget och anpassar sin operativa verksamhet enligt den rådande situationen.

Vår information hämtar vi från pålitliga källor som institutet för hälsa och välfärd THL samt statsmaktens pressmeddelanden och webbplatser och vi informerar om läget kontinuerligt. Vi följer myndigheternas instruktioner i alla aktuella situationer.

Snellman satsar på förebyggande verksamhet
Vi har delat ut instruktioner för Corona-virusläget till vår personal och ser till att hålla alla på kartan kring situationens utveckling. I enlighet med statsrådets rekommendationer följer vi de reserestriktioner som råder, både gällande resor utomlands och mellan våra olika verksamhetspunkter. Besök hos oss på fabriken och vår egen besöksverksamhet har vi avslutat och undantag görs endast med koncerndirektörens tillstånd. För att minimera kontakterna inom företaget har vi möjliggjort distansarbete för våra anställda när uppgifterna och situationen i allmänt gör det möjligt.

Som ett företag i livsmedelsbranschen är god hygien ett normaltillstånd för oss. I dagsläget har hela koncernen fått råd och instruktioner om en god och noggrann handhygien. Vi har bland annat effektiverat städningen på våra ytor och även gjort förändringar i rutinerna i våra personalrestauranger. Vid sjukdomsfall finns möjlighet att själv anmäla till sin förman om sjukdom, utan läkarbesök.

Verksamhetsplan, företagets ledning
Ifall av massinsjuknande på företaget sköts ledningen på distans. Vi har fungerande system och rutiner för distansjobb i bruk – bland annat Skype och andra videopalaversystem – som gör det möjligt för sjuka eller misstänkta sjukdomsfall att vistas i hemmet och styra verksamheten inom ramen för den egna hälsan och kapaciteten. För varje nyckelperson inom ledningen finns en namngiven reserv, med vilket vi vill garantera kontinuiteten och en fortsatt verksamhet utan avbrott.

Produktion
Ifall viruset sprider sig ytterligare och flera finländare, till exempel produktionsarbetare, insjuknar, har vi möjlighet att hålla produktionen igång även med mindre personalresurser. Vi får ut produkter på marknaden även om en stor del av personalen skulle insjukna. Vi har tillgång till inhoppare och tillfälliga arbetare vid behov.

Snellman som livsmedelsföretag hör till den kedja som lägger grunden för Finlands försörjningsberedskap, vilket i praktiken betyder att hela personalen hör till denna för samhällets funktionalitet kritiska bransch.
Också Statsrådet och samhället är måna om att anställda vid kritiska branscher skall kunna fortsätta med sitt arbete. Då små barn kan delta i närundervisningen i skolan eller kan vara på dagis, är det lättare för föräldrar att hållas på jobb – också det här tryggar vår verksamhet.

Produkter
Ifall situationen utvecklas i en ännu mer kritisk riktning har vi förberett oss på att göra ändringar i vårt sortiment så att vi lägger om pusslet för att fokusera på volymprodukter. Det skulle betyda att mindre produktgrupper och specialprodukter skulle falla bort.

Vi har också kartlagt beredskapsplanerna hos våra samarbetspartners med risken för spridning av Corona-virus i åtanke.

Ifall du har frågor om vår verksamhet och våra åtgärder under Corona-pandemin, uppmanar vi er att vara i kontakt med oss.

Erkki Järvinen, koncerndirektör