Arvot

Toimintaamme ohjaavat periaatteet auttavat meitä tekemään valintoja, joiden avulla voimme tehdä aidosti hyvää.

 

Käytännössä arvot ja perinteet näkyvät meidän toiminnassamme, jokapäiväisessä arjessa. Kohtele toisia kuten toivoisit itseäsi kohdeltavan - se ei ole pelkkää sanahelinää, vaan se kertoo meidän tavastamme toimia yhdessä.

 

Arvot

Kohtele toisia kuten toivoisit itseäsi kohdeltevan.

Missio

Annamme mahdollisuuden parempaan.

Visio

Vastuullisin elintarvikeyritys, jonka arvoketjussa kaikilla on mahdollisuus menestyä.