Vastuullisuus

Me Snellmanilla olemme aina halunneet tehdä hyvää.

Vastuullisuus on tekoja paremman huomisen puolesta. Vastuullinen toimintatapa on meillä selkärangassa.
Se on mukana arjen tekemisissä, osana jokapäiväistä toimintaa.

Vastuullisuus Snellman-konsernissa rakentuu neljän kulmakiven varaan

Hyvinvoiva henkilöstö

Toimintamme on ihmisläheistä, avointa ja rohkeaa. Huolenpito, luottamus, mukaan ottaminen ja keskinäinen hyväksyntä ovat toiminnassamme keskeisellä sijalla.

Vastuulliset tuotteet

Tuotteemme ovat turvallisia, maukkaita, mahdollisimman luonnollisia ja aitoja. Toimimme aina omien arvojemme ja eettisten periaatteidemme mukaisesti ja ohjaamme myös yhteistyökumppaneitamme niiden noudattamiseen.

Kestävä alkutuotanto

Asiakkaat ja kuluttajat voivat aina luottaa siihen, että me Snellmanilla kunnioitamme ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia.

Osana ympäristöä ja yhteiskuntaa

Vähennämme jatkuvasti toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormaa käyttämällä raaka-aineita ja energiaa mahdollisimman tehokkaasti. Haluamme olla yhteiskuntatoimija, joka kestävällä tavalla parantaa kilpailukykyään ja edistää hyvinvointia yhteiskunnassa.