Snellmanin Lihanjalostus Pietarsaaressa siirtyy käyttämään ainoastaan uusiutuvaa energiaa

Lehdistötiedote 13.4.2021.  Snellmanin tuotteet valmistetaan huhtikuusta alkaen täysin uusiutuvalla energialla. Perheyritykselle kyseessä on merkittävä virstanpylväs, jonka saavuttamiseksi Pietarsaaressa sijaitsevalla tehtaalla on tehty pitkäjänteistä työtä jo vuosia. Kuluttajalle tämä merkitsee tuotteiden pienempää hiilijalanjälkeä.

Viimeisten viidentoista vuoden ajan Snellmanilla on pyritty parantamaan ja tehostamaan toimintaa kestävillä energia- ja ympäristöratkaisuilla. Lämpöpumppujen tehokas hyödyntäminen, tehtaan hukkalämmön talteenotto, oma vedenpuhdistamo ja öljyn korvaaminen kokonaan biokaasulla ovat vieneet yritystä askel askeleelta kohti tavoitetta, jossa koko tehtaan toiminta rakentuu nyt uusiutuvan energian varaan.

Kolme miljoonaa kiloa vähemmän öljyä

Biokaasun, lämpöpumppujen ja lämmön talteenoton avulla Snellman on pystynyt luopumaan polttoöljystä kokonaan – energiaratkaisujen yhteisvaikutus on kolme miljoona kiloa öljyä vuodessa. Tämä vastaa 8 700 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuositasolla.

Viimeisin osa yhtälössä on tuulivoima, jota hankkimalla Snellman pääsee lopullisesti irti fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

– On ilo todeta, että olemme vihdoin päässeet tähän vaiheeseen. Tavoitteena on kehittää toimintaa edelleen ja hakea tuulivoimaan myös uusia ratkaisuja energiatarpeidemme varmistamiseksi. Haluamme toimia tässä yhteydessä myös suunnannäyttäjänä, toteaa Snellmanin tekninen johtaja Markus Snellman.

Snellmanin panostukset uusiutuvaan energiaan ovat myös lähialueen asukkaiden hyödynnettävissä. Pietarsaareen Snellmanin tehtaan yhteyteen avattiin viime vuonna henkilöautojen biokaasutankkausasema. Tulevina vuosina tankkausasemaa on tarkoitus laajentaa palvelemaan raskasta liikennettä nestemäisen kaasun tankkauspisteellä.