Ansvarstagande

Vi på Snellman har alltid velat göra gott.

Ansvarstagande innebär gärningar för en bättre morgondag. Vi har en ansvarstagande strategi i ryggraden.
Den följer oss i vardagen, som en del av den dagliga verksamheten.

Ansvarstagandet inom Snellman-koncernen bygger på fyra hörnstenar

Välmående personal

Vår verksamhet är människonära, öppen och djärv. Omsorg, förtroende, inkluderande och ömsesidig acceptans är centrala faktorer i vår verksamhet.

Ansvarsfulla produkter

Våra produkter är säkra, välsmakande och så naturliga och äkta som möjligt. Vi agerar alltid enligt våra värderingar och etiska principer och vi instruerar även våra samarbetspartner att följa dem.

Hållbar primärproduktion

Kunderna och konsumenterna kan alltid lita på att vi på Snellman visar respekt för människors, djurs och miljöns välbefinnande.

En del av miljön och samhället

Vi minskar hela tiden miljöbelastningen i verksamheten genom att använda råvaror och energi så effektivt som möjligt. Vi vill vara en samhällsaktör som på ett hållbart sätt förbättrar sin konkurrenskraft och främjar välbefinnande i samhället.