Ansvarstagande

”Vårt mål är att vara det mest ansvarstagande livsmedelsföretaget med en värdekedja där alla har möjlighet till framgång.

Erkki Järvinen koncernens verkställande direktör

 

Vi på Snellman har alltid velat göra gott.

Ansvarstagande innebär gärningar för en bättre morgondag. Vi har en ansvarstagande strategi i ryggraden.
Den följer oss i vardagen, som en del av den dagliga verksamheten.

Ansvarstagandet inom Snellman-koncernen bygger på fyra hörnstenar

Välmående personal

Vår arbetsgemenskap omges av ett tryggt nätverk där människor får möjlighet att utmana sig själva och uppmuntras till ständig förbättring. Vi coachar människor till att modigt leda sitt eget arbete, och att tillsammans möta motgång och framgång.

Ansvarsfulla produkter

Vi gör som om vi gjorde åt oss själva. Vi gynnar inhemskt och gör välsmakande, trygga produkter - så naturliga som möjligt. Vi arbetar i enlighet med våra värderingar och etiska principer och uppmuntrar våra samarbetspartners att göra detsamma.

Hållbar primärproduktion

Kunderna och konsumenterna kan alltid lita på att vi på Snellman visar respekt för människors, djurs och miljöns välbefinnande.

En del av miljön och samhället

Vi tar vårt ansvar för att trygga en välmående inhemsk matproduktion och försörjningstrygghet, genom att bygga en hållbar kedja från jord till bord. Vi minskar miljöbelastningen av vår verksamhet genom en effektiv användning av råvaror och energi.

Hållbarhetsarbete inom våra verksamhetsområden

Alla
Köttförädling
Färdigmat

2021

Förpackningsmaterial - Genom förpackningsutveckling sparar vi årligen totalt hundratusentals kilo plast

Ny pastejförpackning minskar svinnet

I den tvådelade förpackningen har produkten bättre hållbarhet och matsvinnet minskar. Förpackningen av monomaterial har bättre återvinningsbarhet. Den lättare förpackningen sparar 5 800 kg plast om året.

2020

Förpackningsmaterial - Genom förpackningsutveckling sparar vi årligen totalt hundratusentals kilo plast

Nya, tunnare påläggsförpackningar

De nya påläggsförpackningarna tillverkas av tunnare plastfilm där det går åt 20 % mindre plast. Besparingen är 120 000 kg om året.

2020

Minskat svinn - Vi vill fortsättningsvis minska mängden svinn

Effektivisering av processerna

Sortering av avfallet som uppstår i produktionen och på kontoren. Genomskinlig plast återanvänds.
Processerna utvecklas ständigt för att minska svinnet. Den nya steklinjen i Kervo har minskat produktionssvinnet med 40 %.

2020

Minskat svinn - Vi vill fortsättningsvis minska mängden svinn

Användning av råvaror som är sidoflöden

Köttförädlingens sidoflöden utnyttjas maximalt i produktionsprocesserna inom Färdigmat.

2020

Inhemska råvaror - Inhemska, äkta råvaror är utgångspunkten för våra produkter.

Hög grad av inhemskt ursprung

Vi strävar efter att i hög grad använda inhemska råvaror, t.ex. grönsaker. Våra råvaror är inhemska
till >85 %.

2020

Inhemska råvaror - Inhemska, äkta råvaror är utgångspunkten för våra produkter.

Egen buljongfabrik

Gryträtterna tillagas med köttbuljong som vi har kokat själva. Vid tillverkningen av buljonger utnyttjar vi sidoflöden från vår Köttförädling i så stor utsträckning som möjligt.

2020

Miljöeffekter - Vi letar aktivt efter nya förpackningslösningar och åtgärder för att förbättra energieffektiviteten

Värmeåtervinning

Överskottsvärme från produktionen används för förvärmning av varmt bruksvatten.
Vi sparar 24 % av den energi som går åt till att värma vatten.
Ventilationen ändrades så att överskottsvärme från frånluften används för att värma tilluften.
Besparingen är ca 550 MWh/år.

2019

Energieffektivitet - Med hjälp av biogas och värmepumpar sparar vi ca 3 miljoner kg olja och 4 miljoner kWh el

Energilösningar & gastankstation

Med hjälp av cirkulationspumpar, en frekvensomriktare och en tredje värmepump sparade vi 3 miljoner kWh el.
En biogastankstation för konsumenter öppnades.

2019

Förpackningsmaterial - Genom förpackningsutveckling sparar vi årligen totalt hundratusentals kilo plast

Omfattande förpackningsförnyelse för riktigt malet kött

Vi tog fram en ny påsförpackning för riktigt malet kött. Förpackningen sparar 76 % plast, motsvarande 300 000 kg/år. Den är också enklare att använda och gör att köttet hålls poröst.

2019

Inhemska råvaror - Inhemska, äkta råvaror är utgångspunkten för våra produkter.

Lax

Vi ökar användningen av inhemsk fisk beroende på tillgång.

2019

Miljöeffekter - Vi letar aktivt efter nya förpackningslösningar och åtgärder för att förbättra energieffektiviteten

Energieffektivitet

Vi bytte till LED-belysning. Vi sparar ca 250 MWh el per år.
På lastbryggorna finns luftridåer som förhindrar att varm luft tränger in och vi får minskat läckluftflöde.

2019

Miljöeffekter - Vi letar aktivt efter nya förpackningslösningar och åtgärder för att förbättra energieffektiviteten

Återvinningsbarhet

Vi slutade att använda svart plast i våra portionsaskar, vilket förbättrade återvinningsbarheten.

2017

Naturligare produkter - Mångårigt arbete för att minska tillsatsämnen och utveckla produkterna

Superior-skinka utan tillsatt fosfat

Vi lanserade Superior-skinkan som är den enda helköttsprodukten på marknaden utan tillsatt fosfat eller s.k. fosfatsubstitut eller hjälpämnen.

2014

Naturligare produkter - Mångårigt arbete för att minska tillsatsämnen och utveckla produkterna

Tillsatsfria All Natural-korvar

Vi tog fram All Natural-korvarna som tillverkas helt utan tillsatser. Endast kött och kryddor – inget annat.

2014

Energieffektivitet - Med hjälp av biogas och värmepumpar sparar vi ca 3 miljoner kg olja och 4 miljoner kWh el

Biogas ersätter olja

Vi ersatte olja med biogas som är en koldioxidneutral energikälla. Vi sparade
1 150 000 kg olja. Vi har ett eget vattenreningsverk som samlar upp fasta partiklar som används till biogas.

2013

Minskat svinn - Vi vill fortsättningsvis minska mängden svinn

Bioavfall blir biogas

Bioavfallet på fabriken i Kervo transporteras för kompostering där det blir till biogas.

2012

Naturligare produkter - Mångårigt arbete för att minska tillsatsämnen och utveckla produkterna

Inget tillsatt fosfat i korvar & knackkorvar

Vi har frångått tillsatt fosfat (E450, E451) i våra korvar. Våra korvar och knackkorvar innehåller mer kött och mindre tillsatser.

2012

Energieffektivitet - Med hjälp av biogas och värmepumpar sparar vi ca 3 miljoner kg olja och 4 miljoner kWh el

Fabriken värms upp med överskottsvärme

Vi började värma upp bruksvattnet och luften på fabriken med överskottsvärme från processerna. Vi sparade 1 miljon kWh el på ett år.

2010

Naturligare produkter - Mångårigt arbete för att minska tillsatsämnen och utveckla produkterna

Inget natriumglutamat

Vi var först med att frångå natriumglutamat (E621) i alla våra produkter. Vi förstärker inte smaken genom artificiella tillsatser, utan använder äkta kryddor och kött.

2009

Förpackningsmaterial - Genom förpackningsutveckling sparar vi årligen totalt hundratusentals kilo plast

Påläggsförpackningarnas tunnare lock av plastfilm

Vi började använda tunnare lock av plastfilm i våra påläggsförpackningar. Genom åtgärden
sparar vi 150 000 kg plast på årsnivå.

2007

Energieffektivitet - Med hjälp av biogas och värmepumpar sparar vi ca 3 miljoner kg olja och 4 miljoner kWh el

De första värmepumparna

2007–2009 installerade vi två värmepumpar på fabriken. De gav en besparing på närmare 1 200 000 kg olja, vilket motsvarar 3 600 ton koldioxidutsläpp om året.

2007

Inhemska råvaror - Inhemska, äkta råvaror är utgångspunkten för våra produkter.

Mjölk, kött och ägg i vår färdigmat är alltid inhemska

Detta står vi fast vid.

2006

Minskat svinn - Vi vill fortsättningsvis minska mängden svinn

Sekunda produkter till välgörenhet

Alltsedan verksamhetens början har sekunda produkter donerats till välgörenhet.