Ansvarstagande

Vi vill vara ett framgångsrikt och nyskapande familjeföretag, som erbjuder de bästa smakupplevelserna vid matstunder med marknadens mest pålitliga varumärken.

Vi på Snellman har alltid velat göra gott.
Ansvarstagande innebär gärningar för en bättre morgondag. Vi har en ansvarstagande strategi i ryggraden.
Den följer oss i vardagen, som en del av den dagliga verksamheten.

Ansvarstagandet inom Snellman-koncernen bygger på fyra hörnstenar

Välmående personal

Vår arbetsgemenskap omges av ett tryggt nätverk där människor får möjlighet att utmana sig själva och uppmuntras till ständig förbättring.

Vi coachar människor till att modigt leda sitt eget arbete, och att tillsammans möta motgång och framgång.

Ärenden under arbete

  • Modellen för tidigt stöd och för coachande ledarskap utvecklas kontinuerligt. Målet för vår förebyggande verksamhet är välmående ur ett helhetsperspektiv.
  • ESG-mätare (environmental, social, corporate governance): minska arbetsolycksfallsfrekvensen.

Ansvarsfulla produkter

Vi gör som om vi gjorde åt oss själva. Vi gynnar inhemskt och gör välsmakande, trygga produkter – så naturliga som möjligt.

Vi arbetar i enlighet med våra värderingar och etiska principer och uppmuntrar våra samarbetspartners att göra detsamma.

Ärenden under arbete

  • Kontinuerlig utveckling av gemensamma principer och arbetssätt inom inköp.
  • Få alla våra enheter certifierade enligt ISO-, FSSC- eller IFS-standard.

Hållbar primärproduktion

Kunderna och konsumenterna kan alltid lita på att vi på Snellman visar respekt för människors, djurs och miljöns välbefinnande.

 

Ärenden under arbete

  • Primärproduktionens två ESG-mätare (environmental, social, corporate governance): Uppnå 100 % fri grisning samt främja superior-utfodringsmodellen på svingårdar med hjälp av inhemska baljväxter och sojafri utfodring.

En del av miljön och samhället

Vi tar vårt ansvar för att trygga en välmående inhemsk matproduktion och försörjningstrygghet, genom att bygga en hållbar kedja från jord till bord. Vi minskar miljöbelastningen av vår verksamhet genom en effektiv användning av råvaror och energi.

Ärenden under arbete

  • Ytterligare utveckling av energismarta lösningar och minskning av energiförbrukningen i förhållande till producerade kilon.
  • Enhetsspecifika lösningar för minskade utsläpp, avloppsvattenrening och ökad andel biogas.

Hållbarhetsarbete inom våra verksamhetsområden

Alla
Köttförädling
Färdigmat

2023

Miljöeffekter

Biogastankstation för tung trafik

Biogastankstationen för tung trafik togs i bruk i början av 2023 i Jakobstad. Stationen använder både LBG (liquefied biogas) och LNG (liquefied natural gas) gaser.

2023

Inhemska råvaror

Vi gjorde näringsåtaganden

Vi gjorde två näringsåtaganden. Vi beräknade näringsinnehållet och portionsstorleken för alla recept på snellman.fi sidan. Dessutom innehåller webbsidan recept med Hjärtmärket.

2023

Miljöeffekter

Uppföljning av växthusgaser enligt GHG

Vi räknade hela koncernens utsläpp av växthusgaser enligt GHG-protokollet. Våra satsningar på förnybar energi och energieffektivitet syns positivt i vår verksamhet.

2022

Miljöeffekter

Inhemsk vindkraft

Vi tecknade ett långsiktigt vindkraftsavtal med en inhemsk vindkraftsproducent. Leverans av vindkraften börjar år 2025.

2021

Miljöeffekter

Förnybar energi

Vi använder endast förnybar energi vid tillverkningen av både Köttförädlings - och Färdigmats produkter. Vi använder även förnybar energi inom el och värme.

2020

Energieffektivitet

Biogastankstation

Biogastankstationen CBG (compressed biogas) för konsumenter öppnades i Jakobstad i början av 2020.

2020

Förpackningsmaterial

Nya, tunnare påläggsförpackningar

De nya påläggsförpackningarna tillverkas av tunnare plastfilm där det går åt 20 % mindre plast. Besparingen är 120 000 kg om året.

2020

Minskat svinn

Effektivisering av processerna

Sortering av avfallet som uppstår i produktionen och på kontoren. Genomskinlig plast återanvänds.
Processerna utvecklas ständigt för att minska svinnet. Den nya steklinjen i Kervo har minskat produktionssvinnet med 40 %.

2020

Minskat svinn

Användning av råvaror som är sidoflöden

Köttförädlingens sidoflöden utnyttjas maximalt i produktionsprocesserna inom Färdigmat.

2020

Inhemska råvaror

Hög grad av inhemskt ursprung

Vi strävar efter att i hög grad använda inhemska råvaror, t.ex. grönsaker. Våra råvaror är inhemska
till >85 %.

2020

Inhemska råvaror

Egen buljongfabrik

Gryträtterna tillagas med köttbuljong som vi har kokat själva. Vid tillverkningen av buljonger utnyttjar vi sidoflöden från vår Köttförädling i så stor utsträckning som möjligt.

2020

Miljöeffekter

Värmeåtervinning

Överskottsvärme från produktionen används för förvärmning av varmt bruksvatten.
Vi sparar 24 % av den energi som går åt till att värma vatten.
Ventilationen ändrades så att överskottsvärme från frånluften används för att värma tilluften.
Besparingen är ca 550 MWh/år.

2019

Förpackningsmaterial

Omfattande förpackningsförnyelse för riktigt malet kött

Vi tog fram en ny påsförpackning för riktigt malet kött. Förpackningen sparar 76 % plast, motsvarande 300 000 kg/år. Den är också enklare att använda och gör att köttet hålls poröst.

2019

Inhemska råvaror

Lax

Vi ökar användningen av inhemsk fisk beroende på tillgång.

2019

Miljöeffekter

Energieffektivitet

Vi bytte till LED-belysning. Vi sparar ca 250 MWh el per år.
På lastbryggorna finns luftridåer som förhindrar att varm luft tränger in och vi får minskat läckluftflöde.

2019

Miljöeffekter

Återvinningsbarhet

Vi slutade att använda svart plast i våra portionsaskar, vilket förbättrade återvinningsbarheten.

2019

Energieffektivitet

Energilösningar

Med hjälp av cirkulationspumpar, en frekvensomriktare och en tredje värmepump sparade vi 3 miljoner kWh el.

2017

Naturligare produkter

Superior-skinka utan tillsatt fosfat

Vi lanserade Superior-skinkan som är den enda helköttsprodukten på marknaden utan tillsatt fosfat eller s.k. fosfatsubstitut eller hjälpämnen.

2014

Naturligare produkter

Tillsatsfria All Natural-korvar

Vi tog fram All Natural-korvarna som tillverkas helt utan tillsatser. Endast kött och kryddor – inget annat.

2014

Energieffektivitet

Biogas ersätter olja

Vi ersatte olja med biogas som är en koldioxidneutral energikälla. Vi sparade
1 150 000 kg olja. Vi har ett eget vattenreningsverk som samlar upp fasta partiklar som används till biogas.

2013

Minskat svinn

Bioavfall blir biogas

Bioavfallet på fabriken i Kervo transporteras för kompostering där det blir till biogas.

2012

Naturligare produkter

Inget tillsatt fosfat i korvar & knackkorvar

Vi har frångått tillsatt fosfat (E450, E451) i våra korvar. Våra korvar och knackkorvar innehåller mer kött och mindre tillsatser.

2012

Energieffektivitet

Fabriken värms upp med överskottsvärme

Vi började värma upp bruksvattnet och luften på fabriken med överskottsvärme från processerna. Vi sparade 1 miljon kWh el på ett år.

2010

Naturligare produkter

Inget natriumglutamat

Vi var först med att frångå natriumglutamat (E621) i alla våra produkter. Vi förstärker inte smaken genom artificiella tillsatser, utan använder äkta kryddor och kött.

2009

Förpackningsmaterial

Påläggsförpackningarnas tunnare lock av plastfilm

Vi började använda tunnare lock av plastfilm i våra påläggsförpackningar. Genom åtgärden
sparar vi 150 000 kg plast på årsnivå.

2007

Energieffektivitet

De första värmepumparna

2007–2009 installerade vi två värmepumpar på fabriken. De gav en besparing på närmare 1 200 000 kg olja, vilket motsvarar 3 600 ton koldioxidutsläpp om året.

2007

Inhemska råvaror

Mjölk, kött och ägg i vår färdigmat är alltid inhemska

Detta står vi fast vid.

2006

Minskat svinn

Sekunda produkter till välgörenhet

Alltsedan verksamhetens början har sekunda produkter donerats till välgörenhet.