Perheyrityksessä tulevaisuutta rakennetaan seuraavalle sukupolvelle

Snellman-konsernin uusi konsernijohtaja Markus Hellström on ihmislähtöinen johtaja, joka jakaa saman arvomaailman Snellmanin kanssa.

– Kohtele toisia kuten toivoisit itseäsi kohdeltavan, se on ollut minulla selkärangassa ja johtotähtenä läpi koko työurani. Ehkä siksikin minusta tuntui hyvin luontevalta tulla tänne, sanoo Markus Hellström.

Markus Hellströmin edellinen työpaikka oli Fazer, joten perheyrityksessä työskenteleminen on hänelle tuttua. Hän toteaa perheyrityksen johtamisen olevan pitkäjänteistä työtä.

– Perheyrityksessä yritys on tällä sukupolvella hoidettavana, kasvatettavana ja kehitettävänä, jotta sen voi antaa paremmassa kunnossa eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Kun asioita viedään eteenpäin pitkäjänteisesti ja kauaskantoisesti, voi ne rakentaa huolella ja perusteellisemmin kuin lyhytnäköisessä mallissa.

Uusi konsernijohtaja on jo ehtinyt tutustua työntekijöihin ja tuotantoon konsernin eri toimipisteissä. Ensivaikutelmat ovat olleet positiiviset, paljon kiinnostavia asioita on noussut esiin.

– Odotan mielenkiinnolla, että pääsen käymään vuoropuhelua eri henkilöiden kanssa heidän vastuualueistaan ja että pääsen kaivautumaan tarkemmin sisään niihin. Ihmiset tuntuvat tietävän asioista laaja-alaisesti, täällä on tosi osaavaa porukkaa.

Yhdessä olemme enemmän

 Markus Hellström sanoo olevansa ennen kaikkea ihmiskeskeinen johtaja, mutta myös tulosjohtaja.

Konsernijohtajan ensisijainen tehtävä on luonnollisesti tehdä töitä sen eteen, että yritys menestyy taloudellisesti ja siten varmistaa sen olemassaolo myös seuraavat 70+ vuotta.  

 Ihmisjohtajana hän haluaa saada työntekijät tuntemaan, että he ovat osa isoa kokonaisuutta, ja että jokaisella on tärkeä rooli yhteisessä onnistumisessa.

– Ilman henkilöstöä ei ole yrityksiä, siitä se lähtee. Voidaan tehdä suunnitelmia ja strategioita, mutta vasta kun työntekijät ymmärtävät ne ja kokevat ne tärkeiksi, niin silloin strategiat alkavat muuttua käytännöiksi.

 

Markus Hellström aloitti Snellmanin konsernijohtajana toukokuussa 2023