Historia

Snellman-koncernen är ett familjeföretag vars historia fick sin början i Jakobstad år 1951. Bröderna Kurt och Lars Snellman ville göra bättre, kvalitativa och välsmakande produkter, så de grundade en korvfabrik i ett källarutrymme i Skatas trähusområde.

Det lilla familjeförtaget har med tiden växt till en koncern, men vår verksamhet är fortsättningsvis människonära och öppen. Det inhemska, samarbetet med närproducenter, rena råvaror och kvalitativa produkter är efter sju årtionden alltjämt kärnan i vår verksamhet.

Det prutas aldrig på kvaliteten

År 1956 ändras företaget till aktiebolag och samtidigt kom de tre yngre bröderna Karl, Per och Henry med som delägare. När Snellmans kött och korv inledde sin verksamhet i trähuset hade de tre kunder i Jakobstad.

1960-talet var en tid med stadig tillväxt. I slutet av årtiondet var Snellman redan vida känt omkring i landet som en tillverkare av högklassiga köttprodukter. Snellman bröderna fick år 1976 ta emot Jakobstadsnejdens företagarpris, ett erkännande för framgångsrik och uppskattad företagsverksamhet.

Bröderna Snellman konstaterade att om man vill ha riktigt bra korv ska man göra den själv. På samma vis bestämde man att kvalitet går före kvantitet. Det långvariga arbetet med att göra bättre produkter fortgår varje dag.

En människonära verksamhet

1990-talet kännetecknas av expansion och stora investeringar. Den kraftiga tillväxten fortsatte även under 2000-talet med företagsköp i Finland och Sverige. Sedan år 2005 har Snellman verkat som en koncern och idag är verksamheten indelad i fyra affärenheter: Köttförädling, Färdigmat Finland, Färdigmat Sverige och Djurmat.

Även om det lilla familjeföretaget med tiden växt till en koncern så har vi velat bevara vår verksamhet människonära och öppen.

Så här har vi växt