Kontaktuppgifter

Oy Snellman Ab

Granholmsvägen 1

FI-68600 Jakobstad Tel. 06 786 6111
Konsernitaulu 2024

Snellman-koncernen som verkar inom livsmedelsbranschen har sin hemort på Granholmen i Jakobstad. På Granholmen finns också koncernens stödfunktioner såsom ekonomi-, personal-, kommunikations-, och IT-avdelning.

Ta kontakt

Markus Hellström

Koncerndirektör
+358 40 732 0057
markus.hellstrom@snellman.fi

Stefan Snellman

Ekonomidirektör
+358 44 796 6254
stefan.snellman@snellman.fi

Lena Holmberg

Personaldirektör
+358 44 796 6381
lena.holmberg@snellman.fi

John Aspnäs

IT-chef
+358 44 796 6160
john.aspnas@snellman.fi

Johanna Skytte

Vd-assistent
+358 44 796 6170
johanna.skytte@snellman.fi

Alli Asikainen Lindeman

Kommunikationsplanerare
+358 40 680 9361
alli.asikainen.lindeman@snellman.fi