Jag vill utveckla och utvecklas

Ronnie Granlund var 14 år när han första gången jobbade på Snellman. Genom sommarjobbet fick han bekanta sig med Köttförädlingens olika avdelningar i Jakobstad.

Elingenjörsstudierna tog Ronnie Granlund till Vasa och efter studierna jobbade han några år som produktionschef på MUSH, som tillverkar djurfoder inom Snellman-koncernen. För närvarande är han produktionsdirektör på Snellmans Köttförädling i Jakobstad.

När Ronnie Granlund fick veta att han skulle bli Köttförädlingens nye produktionsdirektör låg han vaken och grubblade på natten. Han skulle leda över 500 Snellmanmedarbetare, merparten av dem produktionsmedarbetare, och dessutom flera arbetsledare, tekniska experter och processutvecklare.

– Hur skulle jag kunna ansvara för 25 produktionslinjer och kunna dem alla i detalj? Sedan kom jag ihåg det viktigaste jag har lärt mig och läst om ledarskap. Man ska leda genom andra människor och ge dem förtroende. Jag ansvarar för människorna, som i sin tur ansvarar för processerna.

Var inte rädd för att göra fel

Ronnie intresserade sig för personalledning redan under studietiden.

– Kursen i ledarskap fick mig att fundera på varför människor gör som de gör och hur man bäst skulle få dem att jobba för gemensamma mål. Vilka typer av egenskaper gör en bra ledare och vilka färdigheter krävs det av ledaren, säger Ronnie.

Han hade även orsak att bygga vidare på sina funderingar, eftersom han vid den tiden jobbade på MUSH alla somrar. Även om han inte hade någon officiell förmansställning var han i praktiken teamledare. Han fick snabbt ansvar för många olika uppgifter, i anknytning till bland annat produktionsutveckling, administration, beställning, fakturering och städning.

Man kan alltid lära sig nya saker

Ronnie vet att man aldrig blir fullärd som ledare. Därför har han gjort det till rutin att lära sig mer.

– Jag läser dagligen någonting matnyttigt om ledarskap. Dessutom försöker jag ta hand om mig själv genom att äta hälsosamt, vila tillräckligt och motionera på något sätt, antingen med löpning, gymträning eller fotboll. Detta är samtidigt ett sätt att ta hand om arbetshälsan, säger Ronnie med ett leende.

En ledare behöver inte veta allt på detaljnivå. En god ledare ser till helheten och skapar förutsättningar för att alla ska lyckas utföra sin del så bra som möjligt.

I sin roll som produktionsdirektör vid Snellmans köttförädling ordnar Ronnie regelbundet möten för förmännen. Förmännen fastställer själva agendan för dessa regelbundet återkommande sessioner. Ronnies roll är att lyssna på och coacha var och en individuellt.

– En ledare har stort ansvar för hur medarbetarna mår. Därför försöker jag vara närvarande och lyssna mer än prata.