Snellmankoncernens tillväxt fortsatte med starka varumärken

Pressmeddelande 14.3.2024. År 2023 var det fjärde tillväxtåret i rad för Snellman. Koncernens omsättning uppgick till 454 miljoner euro, ökningen jämfört med året innan var 7,7 %. Omsättningsökningen var en följd av såväl ökade volymer som högre priser. Rörelseresultatet uppgick till 9,4 miljoner euro. Resultatet belastades av de kraftigt ökade verksamhetskostnaderna.

Redovisningsperioden präglades av det instabila världsläget, och de kraftiga och snabba kostnadsökningarna i alla produktionsfaktorer som följde med det, var utmanande. Producenternas situation var också fortsatt svår, och lönsamhetskrisen var en utmaning för hela värdekedjan.

Meat Processing. Inom köttförädlingen syntes inflationen och konsumenternas förändrade köpbeteende framför allt som en minskning av konsumtionen av nötköttsprodukter. Enligt undersökningen Brandmaster 2023 är varumärket Herr Snellman dock fortfarande Finlands populäraste köttvarumärke. I Sverige var försäljningsutvecklingen positiv, och varumärket Familjen Snellman slog flera försäljningsrekord. Försäljningen av djurmat ökade under varumärket MUSH i Finland och Fodax i Sverige.

Ready Meals. Försäljningen av färdigmat utvecklades väl, och försäljningsrekord slogs vid flera enheter. Kokkikartano stärkte sin ställning som det mest omtyckta dvs. prefererade färdigmatsvarumärket bland konsumenter med ett understöd på 43 % i TNS Kantars årliga undersökning (TNS Kantar Valmisruokatutkimus). Den största framgången under året var affärsverksamheten inom färdigmat i Sverige, där vi med varumärket Carolines Kök åstadkom en god resultatförbättring och försäljningen utvecklades över förväntan.

De totala investeringarna under 2023 uppgick till 20 miljoner euro. Inga enskilda storinvesteringar inleddes under den gångna perioden, utan de bestod i huvudsak av ersättande investeringar inom Köttförädling och expansionsinvesteringar inom Färdigmat.

Ett av de viktigaste projekten under det gångna året var Koncernstrategi 2028+. I den fastställs koncernens gemensamma riktning och den styr beslutsfattande i valsituationer. Målet är också att göra det dagliga arbetet inom hållbarhet ännu synligare för konsumenterna, så att de kan göra ännu mer medvetna val.

– Vi vill vara ett framgångsrikt och nyskapande familjeföretag, som erbjuder de bästa smakupplevelserna vid matstunder med marknadens mest pålitliga varumärken. Vi har starka varumärken, högklassiga produkter som både konsumenterna och våra kunder värdesätter. Vi har gjort omfattande investeringar som är en förutsättning för att trygga en effektiv verksamhet i företaget. Vi har en kompetent och engagerad personal. Jag är övertygad om att vi genom ett samarbete ytterligare kan stärka vår position på marknaden, konstaterar koncerndirektör Markus Hellström.


Mer information:
Koncerndirektör Markus Hellström +358 40 732 0057