Snellmankoncernens starka tillväxt fortsatte trots kraftigt ökade kostnader

Pressmeddelande 23.2.2023.  År 2022 var det tredje året i rad med god tillväxt för Snellman. Koncernens omsättning uppgick till 421,3 miljoner euro (372,0 M€). Ökningen jämfört med året innan var 13 procent. Försäljningsutvecklingen var stark inom verksamhetsområdena Meat Production och Ready Meals. Rörelseresultatet uppgick till 12,9 miljoner euro (17,1 M€). Det innebär en nedgång på 24 procent jämfört med året innan. Den största delen av resultatförsämringen kom från i verksamhetsområdet Meat Production. Resultatet belastades av kraftigt ökade verksamhetskostnader, varav merparten kunde överföras till försäljningspriserna först med en viss fördröjning.

Det osäkra allmänna världsläget och de kraftiga och snabba kostnadsökningarna för alla produktionsfaktorer har påverkat det gångna året. Producenternas situation var fortsatt svår och under året höjdes producentpriserna flera gånger för att stödja primärproduktionen och säkerställa dess existensmöjligheter. Genom egna höjningar av försäljningspriserna lyckades vi med en viss fördröjning kompensera en del av de ökade kostnaderna, men särskilt det kraftigt stigande energipriset försvagade resultatet framför allt inom verksamhetsområdet Meat Production. Konsumenternas allmänna förtroende för ekonomin var rekordlågt hela året och den kraftiga inflationen försämrade köpkraften och påverkade köpbesluten.

Meat Production satsade under året på att förbättra profileringen av Lantgris samtidigt som primärproduktionens centrala roll i den finländska livsmedelskedjan lyftes fram i kommunikationen. Bland nyheterna var det särskilt höstens lansering av Riktiga köttbullar som klart överträffade förväntningarna. Enheten Djurmat fokuserade på att stärka sin ställning på de nordiska marknaderna.

Ready Meals hade totalt sett ett mycket starkt år. De lanserade nyheterna fick ett gott mottagande och den nya produktserien, tunnbrödsrullar, blev en framgångsrik utökning av Mr. Paninis sortiment. Inom Foodservice-sektorn lyckades Snellman Pro försäljnings- och resultatmässigt ta sig tillbaka till nivån före pandemin efter att verksamhetsmiljön normaliserats. Särskilt glädjande var Snellman Sveriges positiva utveckling, som påskyndades av förnyelsen av varumärket Carolines Kök i oktober.

Investeringarna under 2022 låg på en betydligt högre nivå än normalt och uppgick till totalt 38,8 miljoner euro (20,1 M€). De största investeringarna var utvidgningen av expeditionerna i både Kervo och Jakobstad, samt färdigställandet av den nya matfabriken i Jakobstad. Utvidgningen av expeditionen i Kervo, till ett värde av cirka 15 miljoner euro, är den största investeringen i Kokkikartanos historia. Den blir klar hösten 2023. Dessa investeringar ger oss den kapacitet som krävs för en fortsatt god tillväxt och möjlighet att tillgodose den ökade efterfrågan på allt mer färdiga matlösningar.

– Vi kan vara nöjda med slutresultatet, totalt sett var det gångna året nämligen mycket krävande. Tillväxten var stark, vi har stärkt vår marknadsställning och våra centrala varumärken är fortfarande klart de mest eftertraktade i sina produktkategorier. Särskilt glad är jag över att vi lyckades genomföra våra stora, strategiskt viktiga investeringsprojekt i den svåra verksamhetsmiljön. Jag vill rikta ett varmt tack till våra producenter, kunder, övriga samarbetspartner och särskilt våra medarbetare för ett engagerat och outtröttligt arbete, säger Erkki Järvinen, koncerndirektör.