Snellman stärker sin position på färdigmatmarknaden

Pressmeddelande 5.3.2020.

Livsmedelskoncernen Snellman har köpt företaget Endivo från Jakobstad.

Endivo är ett företag inom färdigmatbranschen som erbjuder högkvalitativa mattjänster, lunch samt catering i Jakobstadsområdet. Därtill tillverkar företaget lunch för arbetsplatser och seniorer.

Snellman har under de senaste åren haft en stark tillväxt inom verksamhetsområdet färdigmat. Företagets välkända varumärken i Finland är Kokkikartano som är känt för högklassig färdigmat och Mr. Panini med de fyllda paninibröden som tillverkas som hantverk i Ulvsby.

Tommy Snellman, direktör för Snellmans färdigmat, ser framtiden tillsammans med Endivo som en naturlig utveckling.

– Vi på Snellman och på Kokkikartano vill ge människor möjlighet till det bättre, det är vår mission. Grundtanken på Endivo är att tillverka mat av hög kvalitet till olika tillfällen, så vi delar samma grundvärden och har en gemensam vision. Kvalitetskraven på färdigmat inom horeca-sidan ökar hela tiden, konsumenter vill veta varifrån maten och råvaran kommer. De vill ha inhemsk smaklig mat av god kvalitet och vår uppgift är att erbjuda dem det, säger Tommy Snellman.

Över 100 års erfarenhet

Endivo har en lång erfarenhet av matlagning.  Företagets historia börjar i matbespisningen i Strengbergs fabrik år 1902. Verkställande direktören Krister Mård har varit med i företagets verksamhet i 30 år varav 24 år som ägare. Enligt Mård ger framtiden tillsammans med Snellman Endivo goda förutsättningar att möta de framtida utmaningar och den utveckling som branschen står inför.

– Endivo har utvecklats till den position det nu har genom ett långsiktigt arbete tillsammans med en ytterst yrkeskunnig personal. Vi tror att utvecklingen inom färdigmatssektorn sker snabbare och tryggare tillsammans med Snellman och vi ser framåt med gott mod, säger Krister Mård.

Snellmans koncerndirektör Erkki Järvinen anser att affären påskyndar koncernens tillväxt och gör den till en ännu intressantare samarbetspartner.

– Med köpet av Endivo har vi ett betydligt bredare utbud av fina produkter samt kundinriktade lösningar. Vi vill ge alla tillgång till högkvalitativ färdigmat. Endivo är inte ännu med i detaljhandeln, men vi ser att den har potential också på den marknaden. Det här är en intressant helhet som medför stora möjligheter, säger Erkki Järvinen.

Endivos omsättning är 3 miljoner euro och företaget sysselsätter cirka 30 personer.
Endivo övergick till Snellmans ägo den 1.3.2020

 

Ytterligare information
Erkki Järvinen, koncerndirektör, Snellman-koncern
erkki.jarvinen@snellman.fi    0400 455 913
Tommy Snellman, VD, affärsområdet färdigmat inom Snellman-koncernen
tommy.snellman@snellman.fi   044 796 6305

 

Oy Snellman Ab verkar inom livsmedelsbranschen, inom affärsområdena Köttförädling och Färdigmat. Koncernen har verksamhet i Finland och Sverige. De största verksamhetsställena finns i Jakobstad och Kervo. Koncernens omsättning var 307 miljoner euro år 2019. Personalen utgörs av 1600 yrkesskickliga personer inom branschen.