Snellman investerar i nytt fryslager

Pressmeddelande 28.5.2020.

Snellmans Köttförädling inleder byggandet av ett nytt fryslager i Jakobstad. Investeringens värde uppgår till 4 miljoner euro och expansionen väntas bli klar nästa vår. Den höjda fryskapaciteten kommer att drastiskt minska på frysfrakterna runt om i Finland. Det nya lagret byggs i direkt anslutning till den befintliga fabriken. Den interna logistiken och arbetssäkerheten tar samtidigt stora kliv mot det bättre.

– Att lagret blir av just nu kan beskrivas som en strategisk investering. Vi går mot ett rekordår vad gäller anskaffning och kommer att ha att göra med historiskt stora volymer. Även om företaget egentligen inte vill frysa in varor, är frysen ett ovärderligt redskap i hanteringen av inkommande och utgående flöden. Den behövs för att jämna ut volymer mellan kampanjer och säsonger, berättar verkställande direktör för Snellmans Köttförädling Roland Snellman.

Närmare till råvaror och produkter

För tillfället är det bara exportvaror som finns i företagets egen frys på Granholmen. Alla övriga frysvaror är utspridda runtom i landet. I längden är det inte en hållbar lösning att köra land och rike runt med frysvaror, den nya investeringen gör det nu möjligt att till stora delar ”plocka hem” varorna. Fryskapaciteten vid Granholmen höjs rejält, från 1200 pallplatser till 4500 pallplatser. Det nya fryslagret kommer att ha mobila pallställ, en lösning där endast den hylla man arbetar med vid en given tidpunkt är öppen. Lösningen gör också att man får större hyllkapacitet på en given yta. Att den nya tillbyggnaden blir verklighet betyder också att närmare 600 kvadratmeter yta blir tillgängligt inne i den befintliga fabriksfastigheten.

Nybygget kommer också att påverka trafiken på och kring fabriksområdet vid Granholmen. En hel parkeringsplats får ge vika för nybygget och bland annat slaktbilarna kommer att dirigeras till slakteriet enligt en alternativ rutt.

Tilläggsinformation:
Roland Snellman, verkställande direktör, Snellmans Köttförädling Ab
044-7966365, roland.snellman@snellman.fi