Nytt fryslager till Granholmen

Snellmans Köttförädling har inlett byggandet av ett nytt fryslager i Jakobstad.
Investeringen är en del av företagets säkra, effektiva och ansvarsfulla verksamhet, och därmed en viktig del av tillväxten.

Det nya lagret byggs i direkt anslutning till den befintliga fabriken och den blir färdig på våren 2021. Investeringen på cirka fyra miljoner euro minskar drastiskt på företagets frysfrakter runtom i Finland. Den interna logistiken och arbetssäkerheten tar samtidigt stora kliv mot det bättre.

– Att lagret blir av just nu kan beskrivas som en strategisk investering. Vi går mot ett rekordår vad gäller anskaffning och kommer att ha att göra med historiskt stora volymer. Även om företaget egentligen inte vill frysa in varor, är frysen ett ovärderligt redskap i hanteringen av inkommande och utgående flöden. Den behövs för att jämna ut volymer mellan kampanjer och säsonger, berättar verkställande direktör för Snellmans Köttförädling Roland Snellman.

Det har blivit dags att prioritera i fryslagret som varit på tapeten en längre tid, summerar Roland Snellman.

 För tillfället är det bara exportvaror som finns i företagets egen frys på Granholmen. Alla övriga frysvaror är utspridda runtom i landet.

– Vår totala fryskapacitet är kring 6000 pallar, men det är utspritt på flera verksamhetspunkter. Våra varor vilar just nu vid Granholmens egen frys samt vid S-Frost, Jeppis Freeze, Östmans (Karleby) och Jääsaukko (Lempäälä och Seinäjoki), förklarar Erik Björkskog som är arbetsledare för fryslagret på Köttförädlingen.

Produkter och råvaror nära

Expansionen vid Granholmen gör det möjligt att till stora delar ”plocka hem” varorna. I längden är det ju inte en hållbar lösning att köra land och rike runt med frysvaror. Fryskapaciteten vid Granholmen höjs rejält, från 1200 pallplatser till 4500 pallplatser. Den nya investeringen vid Granholmen beräknas på årsnivå spara in 700 000 euro. Det består främst av kostnader för hyror och logistik.

Det nya fryslagret kommer att ha mobila pallställ, en lösning där endast den hylla man arbetar med vid en given tidpunkt är öppen. Lösningen gör också att man får större hyllkapacitet på en given yta. Att den nya tillbyggnaden blir verklighet betyder också att närmare 600 kvadratmeter yta blir tillgängligt inne i den befintliga fabriksfastigheten.

– Det här är yta som definitivt behövs för den övriga produktionen, säger produktionsdirektör Ronnie Granlund.

I planeringen finns också ett automatiskt trucksystem för hanteringen av varor till och från lagret.

Med fryslagerinvesteringen förbättrar vi den interna och externa logistiken gällande både frysta råvaror, inköpta råvaror och industrileveranser. Därtill blir arbetsplatsen även säkrare för de anställda som är involverade i frysprocesserna, säger Ronnie Granlund.

Under 2020 räknar vi med att själva bygget är avklarat medan början på år 2021 kommer att gå åt till att lösa alla inredningsdetaljer. Vi räknar med att tidtabellerna håller och då är vårt eget fryslager igång under vårvintern 2021, hoppas Björkskog.

Nya fryslagret kommer att placera sig i anslutning till medwurstfabriken och slaktbilarna kör under den nya byggnaden för att ta sig till slakteriet.