Kvalitet är allas gemensamma sak

Kvalitetsteamets uppgift är att ge produktionen och hela företaget stöd. Kvalitet är dock inte enbart kvalitetsavdelningens grej. Det är en gemensam kamp där allas insats behövs, säger Kaisu Mälkiä, kvalitetsansvarig inom Snellman-koncernens verksamhetsområde färdigmat.

Kvalitetsteamet på Kokkikartano har under det senaste året genomgått stora förändringar. Teamet har fått en hel drös med nya medlemmar, verksamhetssätten och ansvarsområdena har förtydligats och processerna har finslipats. Kvalitetsteamet inom Snellman-koncernens färdigmat är inte begränsat enbart till Kervo, utan även Ulvsby och Kokkikartanos enhet i Jakobstad ingår.

En relevant del av kvalitetsteamets ansvarsområden är att upprätthålla kvalitetssystemen. Den senaste stora insatsen på Kokkikartano var IFS-certifieringen. Certifieringen är ett bevis på hög livsmedelssäkerhet i verksamheten. Kvalitetsteamet deltar även i produktutvecklingsprojekt genom att bidra med sin sakkunskap och göra riskbedömningar. Inom produktionen hjälper kvalitetsteamet till med att reda ut avvikelser.

– I sista hand ansvarar kvalitetsteamet för att produkterna är säkra. Det innebär inte enbart högklassiga produkter, utan även högklassig och hållbar verksamhet rent generellt. Processerna måste vara högkvalitativa, dvs. anvisningarna och verksamhetssätten måste fungera bra, säger Kaisu Mälkiä på Kokkikartano.

Laura Pokela som leder kvalitetsteamet berättar att det driftiga förnyade kvalitetsteamet redan har startat projektet #kvalitettillsammans, vars syfte är att utveckla kvalitetskulturen tillsammans med alla team och anställda.

Främmande föremål

 

En relevant del av kvalitetskontrollen är hantering av främmande föremål. De vanligaste främmande föremålen i livsmedel är plast, metall, hår och trä. Enligt Kaisu Mälkiä är främmande föremål en punkt på varje livsmedelsföretags agenda.

– Förebyggande är viktigt inom hantering av främmande föremål. Där har utbildning en nyckelroll och överhuvudtaget att vi ökar allas medvetenhet i denna fråga. Var och en av oss ska fästa uppmärksamhet vid att det är ordning och reda på hela produktionsområdet och i arbetsmiljön, att där inte finns några onödiga saker och att all utrustning är i gott skick. Vi ska se till att använda utrustningen på korrekt sätt, och när vi öppnar förpackningar ska vi göra det på ändamålsenligt sätt och med tillräckligt vassa redskap. Alla vet att om du hemma öppnar en plastförpackning med en slö kniv blir det kladd och plastbitar, säger Kaisu Mälkiä.

Ett exempel på förebyggande åtgärder inom Kokkikartanos produktion är strävan efter att allt plastmaterial ska vara blått till färgen.

– Det finns inga blå livsmedel, och den blå färgen framträder och syns därför bättre i produktionen än till exempel genomskinlig plast. Bland annat mollkåporna och plastslevarna ersätts med blå likadana. Vi ber också leverantörerna att leverera råvaror i blå förpackningar om det bara är möjligt.

 

Utställning av främmande föremål

 

Kvalitetsteamet arrangerade en utställning av främmande föremål för alla anställda i Kervo.

– Utbildningar behöver inte alltid bestå av powerpoint presentationer, det går att sprida kunskap även genom en utställning. När kollegorna själva fick känna och titta på främmande föremål hade det bättre effekt än om vi skulle ha visat tabeller eller grafer. På utställningen fanns foton på riskfyllda ställen i produktionen och dessa hjälpte många att förstå vad de ska fästa uppmärksamhet vid i det egna arbetet, säger Kaisu Mälkiä.

Den fyra dagar långa utställningen var en framgång bland besökare, både tjänstemän och produktionsmedarbetare.

– Utställningen var ögonöppnande, och bäst av allt – utställningen har redan gett effekt. Vi har hört att många har börjat fästa uppmärksamhet vid riskfaktorer i sitt arbete och har haft aha-upplevelser och fått nya insikter. Det är jättebra. Kvalitet är nämligen inte enbart kvalitetsavdelningens grej, det är en gemensam kamp där allas arbetsinsats behövs, betonar Kaisu Mälkiä.