Kokkikartanos nya spedition är den största investeringen i företagets historia

Kokkikartanos matfabrik i Kervo expanderar stort med den nya speditionen. Den ökade försäljningen av färdigmat kräver allt större produktionsvolymer, för vilka de nuvarande lagringsanläggningarna inte längre är tillräckliga.

– Den nuvarande lagringskapaciteten räcker inte. Vi har länge varit tvungna att förlita oss på en extern aktör som har tagit hand om plock och lagring av en del av våra produkter, säger Tea Tilander, produktionsdirektör på Kokkikartano.

Snart kommer produkterna att vara tillbaka under Kokkikartanos eget tak när fabriken får en ny spedition till sitt förfogande sommaren 2023. Priset för speditionen blir 15 miljoner euro, vilket är den största investeringen i Kokkikartanos historia.

– Det skulle bli dyrare att lägga alla produkter för extern plockning. I framtiden kommer det inte att finnas något behov av extern lagringshjälp, säger Tea Tilander.

Logistikexperten Johannes Kaski och projektledaren Tea Tilander är glada över att bygget har fortskridit enligt tidtabell och budget.

Kokkikartano tredubblar sitt förråd

I speditionen färdiglagade måltider förvaras, plockas och skickas till butikerna. I den första fasen kan lagret rymma 40 000 lådor, vilket är dubbelt så många som det nuvarande lagret. Totalt är kapaciteten 60 000 lådor, extra utrymmet tas i bruk senare vid behov.

Byggnaden kommer att ha ett automatiskt lagrings- och plocksystem, vilket kommer att föra Kokkikartanos spedition in i modern tid. I det nya lagret flyttas lådorna med automatiken som tar lådorna till sina egna platser i lagret. Arbetet i speditionen blir lättare och mer ergonomiskt när tunga arbetsfaser överförs till roboten och den anställde får ansvaret för att jobba med kontrollpanelen.

– Lagret är väldigt tekniskt. Arbetsbeskrivningen för speditionspersonalen kommer att förändras något, men människor behövs fortfarande, säger Tea Tilander.

Grundarna av Kokkikartano närvarande vid taklagsfest

Färdigställandet av fastigheten firades i september med en taklagsfest. Förutom Kokkikartanos egna anställda deltog byggare, installatörer, representanter för Kervo stad och andra samarbetspartner i evenemanget.

Kusinerna Esa Heikkinen och Jaakko Jokinen samt Jaakkos hustru Eini Jokinen grundade Kokkikartano 1999.

Grundarna av Kokkikartano, Esa Heikkinen, Jaakko Jokinen och Eini Jokinen var hedersgäster vid festen. De har följt med utveckling av Kokkikartano med nöje.

– Vi kan konstatera att vi valde rätt köpare, säger Jaakko Jokinen om de förvärv som gjordes 2006 och 2008.

Den nya speditionen imponerar med sin storlek. Esa Heikkinen minns Kokkikartanos första månader, då han själv skötte distributionen av produkter till butiker med en paketbil.

– Det var så det började.

Situationen i världen är nu orolig och osäker. Det är viktigt att vi som bolag tror på framtiden och fortsätter vårt arbete enligt plan, sa vd Tommy Snellman i sitt festtal.