Kokkikartanos långvariga medarbetare

Underhålls- och servicechef Klaus Holma är en av Kokkikartanos trognaste medarbetare. Han kom till huset år 2000, bara ett år efter att företaget grundades.

Det finns förmodligen bara en i sitt slag, som känner till den lilla matfabriken i Kervo så in i minsta detalj som Klaus Holma gör, både vad gäller arbetsuppgifter som fastighetsteknik. Intressanta utmaningar och en lättsam atmosfär har fått honom att trivas vid Kokkikartano i över 20 års tid.

Klaus Holma, eller mera känd som Klasu, var i tjugoårsåldern när han kom till Kokkikartano. Han fick bekanta sig med produktionsarbetet, allt från massablandning till packningsarbete, ihopplockning och utleverans. Det dröjde inte länge innan han började planera produktionen, ha hand om telefonförsäljning och beställning av råvaror.

Ett intresse för nya saker har lett till att Klasu alltid sökt efter nya vägar för att effektivera och vidareutveckla processer, vilket han har fått göra vid Kokkikartano. Ansvarsområdet har växt med tiden, och sakta men säkert gick han vidare från produktionsarbetare till skiftesledare och därifrån till arbetsledare och produktionsplanerare.

Klasu säger skämtsamt att han är ”lat” och därför alltid funderar över hur saker kan förenklas eller göras mera effektiva. Men i själva verket är det mera en fråga om nyfikenhet.

Ett mångsidigt serviceteam

Maskiner och fastighetsteknik kom med i arbetsbeskrivningen då Kokkikartanos nya fabrik byggdes på nuvarande plats i Kervo år 2006.

–  Nyfikenheten drev mig till att alltid undersöka vad varje fel berodde på. Den här fastighetens rör har blivit väldigt bekanta för mig efter att fysiskt behövt följa upp dem för att se vad är de till för och vart de leder.

Tidigare fanns det inte någon egentlig serviceavdelning och Klasu försökte först själv åtgärda felen och anlitade vid behov en utomstående servicefirma. Vartefter produktionsmängden ökade från år till år så uppkom även maskinfel och störningar med tätare frekvens, det här ledde till att det fanns ett behov av fortlöpande underhåll och förebyggande service. I början sköttes det genom köptjänst av en person – och därefter en andra och tredje, från ett externt företag. Sedan bestämdes att grunda ett eget underhållsteam. Idag är Klasu förman för teamet som består av nio montörer och en arbetsledare.  

Varje dag finns intressanta uppgifter att ta sig an

I takt med att Kokkikartano expanderat och utvecklats har arbetsbilden ändrats. Det har funnits gott om nya utmaningar, vilket hållit upp intresset. Vid sidan av jobbet har Klasu avlagt examen via läroavtal både som merkonom och inom livsmedelsteknik.

–  Det är inte många tråkiga dagar som fått plats under de här 20 åren. Varje dag har det funnits någon ny intressant uppgift att ta sig an och som gör att man håller sinnet skärpt.

En av de intressanta uppgifter som arbetet bjudit på är energieffektiveringsavtalet. En av Klasus många uppgifter är att fundera ut och planera åtgärder som leder till att fastighetens energiförbrukning minskar. En betydande åtgärd har varit att ta till vara överloppsvärme och använda den till uppvärmning av vatten.

–  Den värme som fås från fastighetstekniken, har tagits till vara för att värma upp bruksvattnet. I det tekniska utrymmet har vi en sex kubikmeters tank, som kan värmas upp till nästan 60 grader med överloppsvärme.

En avspänd attityd

Förutom det intressanta arbetet har en lagom avspänd atmosfär gjort att Klasu trivts så bra under alla dessa år.

–  Till min personlighet är jag rätt frispråkig och kan säga min åsikt även om saken inte hör till mig. Vilket inte är något illa ment. Här kan man vara så som man är. Man behöver inte sätta på någon sorts fasad i arbetet utan får vara sig själv.