Inhemskt vindkraftavtal stärker Snellmans position som ansvarsfull aktör

Pressmeddelande 28.11.2022.  Snellman-koncernen och Exilion har ingått ett mångårigt avtal för leverans av förnybar vindkraft. Leveranserna inleds år 2025.

Vindparken Ii Palokangas norr om Uleåborg kommer att producera vindkraft för Snellmans behov under en tioårsperiod. Med denna betydande investering i inhemsk förnybar energi lever företaget upp till sina löften om att alltid ha miljöfrågor och inhemska lösningar i centrum av verksamhet.

– Vi har under en längre tid undersökt alternativ för att minska på företagets koldioxidavtryck och vi är oerhört nöjda med det avtal vi nu ingår. Exilion är en naturlig partner för oss i det här sammanhanget, vårt önskemål var att satsa på inhemsk förnybar energi, säger Snellmans koncerndirektör Erkki Järvinen.

Ägarna bakom Exilion Tuuli Kb är pensionsförsäkringsbolag. Det långsiktiga samarbetet mellan Exilion och Snellman är även ett led i att trygga finländarnas framtida pensioner.

– Snellman har tagit stora kliv på sin ansvarsresa under många år. Vi är mycket glada att vi kan hjälpa Snellman nå sina klimatmålsättningar via utsläppsfri vindkraft, säger Exilions investeringschef Tommi Riski.

Inhemska Windly har fungerat som kommersiell rådgivare under avtalsförhandlingarna.

 

Tilläggsinformation: 

Snellman-koncernen, koncerndirektörErkki Järvinen 0400 455 913 erkki.jarvinen@snellman.fi

Exilion Tuuli Kb, investeringschefTommi Riski 050 527 0869 tommi.riski@exilion.fi