Gott från Finland -ursprungsmärket för garanterat inhemskt

Varken ett finskklingande produktnamn, en blåvit flagga på förpackningen eller en inhemsk tillverkare är någon garanti för att ett livsmedel är gjort av inhemska råvaror. Med Gott från Finland -ursprungsmärket kan du däremot lita på att såväl råvarorna som arbetet är inhemskt.

För de flesta finländarna är Gott från Finland-märket både bekant och tryggt.

Kriterierna för att få använda märket är relativt strikta och de ställer också produkterna tydligt i sär från de övriga, just när det kommer till råvaran och arbetet.

Användningen av märkningen är också övervakat och företag som använder Gott från Finland utsätts för kvalitetsrevision med jämna mellanrum av oberoende yrkesmänniskor.

Gott från Finland-märket föddes i samband med att vårt land förberedde sig för EU-inträde. Målsättningen var då att finländska konsumenter på ett enkelt skulle klara av att urskilja inhemska varor bland ett ökande utländskt utbud.

Kräver inga detektivegenskaper

För att utveckla systemet krävdes samverkan mellan flera parter då både konsumenter, producenter, industrin, handeln och landets högsta ledning kom samman.

Snellman och Gott från Finland-märket har en lång gemensam historia och Köttförädlingens näringsexpert Suvi Myllymäki uppskattar speciellt tydligheten.

– Det skall inte krävas detektivarbete för att hitta en inhemsk produkt i butikshyllan, då man vet vad man är ute efter. Livsmedelsbranschen har lagstiftning som styr hur förpackningarna skall se ut, och grundtanken är att det skall vara så tydligt och enkelt som möjligt för konsumenten, konstaterar Suvi Myllymäki.

Företagen som hör till systemet varierar när det kommer till storlek, sortiment och verksamhetskultur och kan ofta vara konkurrenter med varandra. Gemensamt för alla företag som använder Gott från Finland-märket är ändå det faktum att man förbinder sig till användandet av inhemska råvaror och att arbetet görs i Finland.

För tillfället är användarna av Gott från Finland-märket 350 till antalet, och kring 12 000 produkter bär märket idag. Det betyder att sortimentet innehåller något för alla plånböcker, dieter och smaker.

 

Gott från Finland -ursprungsmärkningen säger att

  • Livsmedlet tillagas av finska råvaror med finskt arbete
  • Kött, fisk, ägg och mjölk som sådana och som en del av andra livsmedel är alltid 100 % av finskt ursprung
  • Om det bara finns en råvara i förpackningen måste den vara 100% finsk. I en produkt med flera ingredienser är 75–100 procent finländsk
  • Produkten tillverkas och förpackas i Finland
  • Användningen av märket övervakas regelbundet
  • Märket används av cirka 350 företag och finns på cirka 12 000 produkter
  • Användningen sköts av Föreningen Matinformation rf (Ruokatieto Yhdistys rf)

 Text: Snellman och Gott från Finland/Riitta Mustonen