Familjeföretagets framtid byggs upp för nästa generation

Snellman-koncernens nya koncerndirektör Markus Hellström är människoorienterad ledare som har samma värdegrund som Snellman.

– Bemöt andra som du själv vill bli bemött – det sitter i ryggmärgen och har varit min ledstjärna under hela min karriär. Kanske är det därför som det kändes så naturligt för mig att börja här, säger Markus Hellström.

Markus Hellströms förra arbetsplats var Fazer, och att jobba i ett familjeföretag är därför bekant för honom. Att leda ett familjeföretag är enligt honom ett långsiktigt arbete.

– I ett familjeföretag är det en generations uppgift att sköta företaget och få det att växa och utvecklas, för att det ska kunna överlämnas i bättre skick till nästa generation. När vi arbetar långsiktigt och med fokus på framtiden kan vi utföra arbetet omsorgsfullt och mer grundligt än med en kortsiktig modell.

Den nya koncerndirektören har redan hunnit lära känna medarbetarna och produktionen på koncernens verksamhetsställen. Det första intrycket har varit positivt, många intressanta saker har redan kommit fram.

– Jag väntar med intresse på att få föra en dialog med olika människor om deras ansvarsområden och fördjupa mig i dem. Medarbetarna verkar besitta mycket kunskap, även om helheten. Här finns verkligt kunnigt folk.

Tillsammans är vi mer

Markus säger att han framför allt är en människoorienterad ledare, men även en resultatledare.

Som koncerndirektör är det naturligtvis hans uppgift att arbeta för att företaget är ekonomiskt framgångsrik och därmed säkerställa dess existens även de kommande 70+ åren.

Som människoledare vill han få medarbetarna att känna att de är en del av en stor helhet och att alla har en viktig roll i de gemensamma framgångarna.

– Utan personal finns det inga företag, det är där det börjar. Vi kan utarbeta planer och strategier, men först när medarbetarna förstår dem och känner att de är viktiga börjar strategierna omsättas i praktiken.

 

Markus Hellström började som koncerndirektör på Snellman i maj 2023