Enbart förnybara energikällor för Snellmans Köttförädling i Jakobstad

Pressmeddelande 13.4.2021.  Från och med den 1 april tillverkas alla Snellmans produkter med hjälp av förnybar energi. För familjeföretaget handlar det om en betydande milstople, som man jobbat långsiktigt för att uppnå. För konsumenten betyder det i praktiken att produkterna har ett mindre koldioxidavtryck.

Under de senaste 15 åren har man inom Snellmans arbetat för att förbättra och effektivera verksamheten genom smarta och hållbara energilösningar och klimatgärningar. Ett effektivt utnyttjande av luftvärmepumpar, tillvaratagande av spillvärme, ett eget vattenreningsverk och den slutliga övergången från olja till biogas har varit viktiga steg på vägen mot den verklighet, där förnybara energikällor täcker hela energibehovet.

Tre miljoner kilo mindre olja

Biogasen, värmepumparna och lösningarna kring spillvärmen har gjort att man blivit obereonde av olja – i rena siffror handlar det om 3 miljoner kilo. Det betyder i praktiken samtidigt ett minskat koldioxidutsläpp med 8 700 ton på årsnivå.

Den sista faktorn i ekvationen är den vindkraft företaget köper, som nu gör det möjligt för Snellmans att lämna de fossila bränslenas värld bakom sig.

– Det är glädjande att vi nu nått fram till detta skede. Utvecklingsarbetet går vidare och målet är att hitta nya lösningar för att säkerställa tillgången på vindkraft för våra behov. Vi vill även verka som en vägvisare i det här sammanhanget, säger Snellmans tekniska direktör Markus Snellman.

Även i konsumentens vardag på det lokala planet syns Snellmans satsningar helt konkret. Ifjol öppnades en biogastankstation för personbilar vid Snellmans fabrik i Jakobstad och under de kommande åren finns planer att utvidga utbudet till att även omfatta LNG-gas för att tillgodose den tunga trafikens behov.