Egen buljong från egen fabrik

Ett stenkast från Snellmans Köttförädlingens fabrik på Granholmens industriområde i Jakobstad står den nya buljongfabriken klar. Sedan början av 2020 produceras egna buljonger som används i Kokkikartanos maträtter.

I och med Kokkikartanos behov av buljong i sin produktion av maträtter väcktes tanken om en egen buljongfabrik. Tidigare har buljongen köpts in utifrån eftersom det inte funnits möjlighet att tillverka större mängder. Planeringen av fabriken inleddes 2019 och i december 2019 stod fabriken klar för första provkokningen av buljong.

Unik fabrik

I fabriken tillverkas basbuljong av nötkött, broiler och fisk. Fabriken har kapacitet att tillverka 2000 kg/dygn.

– Till den mängden buljong går åt 1400 kg råvara varav omkring 1000 kg består av kött- och benprodukter och omkring 400 kg grönsaker, berättar Markus Snellman som jobbar som processkötare på buljongfabriken.

Det låter som en stor mängd buljong, men Markus Gädda, processledare för buljongfabriken, säger att det snarare är tvärtom. Fabriken är unik i sitt slag i Finland. Man kan koka buljong i mindre mängder och därmed har möjlighet att fungera som provkokningsfabrik för utveckling av nya smaker och produkter.

Smaken kommer först

Kim Finne, produktutvecklare på Snellmans Köttförädling och Matti Tyrvänen, huvudproduktutvecklare på Snellmanin Kokkikartano har med sin expertis varit med och utvecklat buljongerna och verksamheten. Genom den egna buljongkokningen kan produktutvecklingen nu ta fram precis de smakerna de önskar av en buljong jämfört med att köpa in färdig vara av en tredje part.

– Största utmaningen med hela det här projektet har varit att området var helt obekant från tidigare, vi hade ingen egentlig kunskap. Vi har fått lära oss allt från början. Med hjälp av produktutvecklare och maskinleverantörer har vi kommit igång utan några större missöden, berättar Markus Gädda.

Markus Snellman som har hand om det dagliga arbetet på buljongfabriken säger att han är tacksam för att han fick komma med i projektet redan under byggnadsskedet och har själv fått vara med och bygga upp och utveckla verksamheten.

Ansvarsfull verksamhet och utvecklingspotential

Markus Gädda ser många framtida utvecklingsmöjligheter för buljongkokningen och de restprodukter som kommer av den.

– Idag kan vi ta tillvara ben och köttrester som tidigare har farit iväg som avfall. Nu kokar vi vår egen buljong som behövs i produktionen och restprodukterna av buljongkokningen kan användas vidare i allt från foder till fiskodlingar och pälsdjur till växtnäring och kosmetika.

– Det känns bra att vi kan förädla sådant som annars skulle kasseras och jag tror stenhårt på att vi har framtiden för oss, fortsätter Markus Gädda.

Den färdiga buljongen tappas upp i 10 kg förpackningar. Nu är den redo för transport till Kokkikartano för att smaksätta soppor, grytor och andra maträtter.