Figen

Primärproduktionens utvecklingsbolag inom Snellmans köttförädling, Figen, producerar avels- och rådgivningstjänster till svingårdar.